Дипляни

Рекламните дипляни са сред най-използваните печатни материали,  защото дават възможност за най-пълно представяне на предлагани продукти, услуги и дейности. Характерна черта на дипляните е, че те се сгъват (или надиплят откъдето произлиза и тяхното име).

Предимство на дипляните е че те съдържат много информация и илюстрации, а в сгънат вид са компактни и лесно могат да се разпространяват.

Графичен дизайн на рекламни дипляни

Предлагаме професионален графичен дизайн на дипляни, съобразен с Вашите рекламни цели.