Довършителни

Довършителните операции привеждат продукта в изцяло завършен вид и му придават индивидуалност.