Подвързване с метална спирала

Ние предлагаме:
Поставяне на метална спирала – за подвързване на календари, менюта, дипломни работи и други печатни материали с по-голям обем страници